Ofte stilte spørsmål fra Post-it® Brand

Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 

Ofte stilte spørsmål fra Post-it® Brand

Ofte stilte spørsmål – Generelt om produkter

 • Ja. 3M har gjennomført resirkuleringstester av Post-it® Notatblokker på papirgjenvinningsfabrikker. Klebemidlet på papiret påvirker ikke papirgjenvinningen da klebemidlet først blir fjernet i avsvertingsprosessen for papiret. Fargestoffene i papiret fjernes i avsvertingsprosessen.

 • Det er begrenset tilgang på resirkulerte fiber som det kan lages nytt papir av. Selv med maksimal gjenvinning vil ikke papirfabrikker være i stand til å opprettholde produksjon av papir med bare resirkulert innhold. Det har faktisk blitt anslått at hvis all utskrifts- og skrivepapir ble laget med resirkulerte materialer, vil det maksimalt være bærekraftig å bruke opp til 10 % etterforbruk av resirkulert materiell.

 • Resirkulering er en viktig strategi for å avlede avfall fra overfylte søppelfyllinger. Det oppsamlede papiret blir brukt som råstoff for å lage resirkulert papir, bokser og tørkepapirprodukter. Resirkulering beskytter også skogene ved å redusere behovet for nye fibre. Men resirkulering betyr mer enn bare å samle inn resirkulerbare elementer. De tre elementene i gjenvinning omfatter innsamling av avfall, produksjon av nye produkter fra resirkulerte materialer og kjøp av disse varene. Ved å kjøpe produkter av resirkulerte materialer bidrar du til å styrke markedet for disse produktene, oppfordre til nye teknologier og skape mer stabile markeder for salg av materialer tatt ut fra resirkulering. Når du kjøper produkter fra resirkulert papir, gjør du din del for miljøet.

 • Ja. Kvaliteten på Post-it® Resirkulerte notatblokker er den samme som vanlige Post-it® Notatblokker.

 • Siden 1975 har 3Ms program «Pollution Prevention Pays» («forebygging av forurensning lønner seg») eller 3P-programmet, forhindret utvikling av forurensing til en verdi av over 2,7 milliarder pund. Siden 1990 har 3M kuttet organiske utslipp i luften med 95 % og klimagassutslipp med 62 %. I tillegg har 3M jobbet med å redusere avfall gjennom forebygging, gjenbruk og resirkulering i sin virksomhet siden 1970-tallet. I 2008 resirkulerte eller gjenbrukte 3M 20 ganger mer avfall enn de kastet, avhendet i et deponi eller sendte til et avfallsforbrenningsanlegg.

 • Resirkulerte produkter må inneholde minst noen materialer som er gjenvunnet eller avledet fra avfall, enten i løpet av produksjonsprosessen (industriavfall) og/eller etter forbruk (husholdningsavfall). Resirkulerbart betyr at produktet kan innsamles, utskilles eller på annen måte utvinnes fra avfallet for gjenbruk eller til produksjon eller montering av et annet produkt eller emballasje gjennom et etablert resirkuleringsprogram. Å ha resirkulert innhold betyr ikke nødvendigvis at produktet er resirkulerbart, selv om mange papirprodukter kan resirkuleres gjennom etablerte resirkuleringsprogrammer. Post-it® Notatblokker og Post-it® Super Sticky notatblokker er resirkulerbare.

 • Dette symbolet kalles «Møbiusbåndet». Det er et resirkuleringssymbol i form av tre piler som jager hverandre og danner en trekant, og betyr at produktet eller emballasjen er produsert ved hjelp av resirkulerte materialer, eller at produktet eller emballasjen er resirkulerbart, eller for å indikere hvilken type plast som brukes i emballasjen. Informasjonen står ofte i eller rundt Møbiusbåndet for å vise hvor mye resirkulerte materialer som er tilstede eller hvilken del av emballasjen eller produktet som kan resirkuleres.

 • Et produkt er bærekraftig når det blir produsert, brukt og kastet uten å tappe jordens ressurser eller skader miljøet. Egenskapene til bærekraftige produkter omfatter ansvarlig bruk av fornybare ressurser, minimering av transport for å spare fossilt brensel, ansvarlig produksjon for å redusere forurensning og at produktet kan resirkuleres. Hovedkomponenten til Post-it® Notatblokker og Post-it® Flippover produkter er papir og papir er en fornybar ressurs. Alt papiret i produksjonen av Post-it® Notatblokker er sertifisert for sporbarhet. Dette betyr at forsyningskilden har blitt gjennomgått av en tredjepart. Post-it® Notatblokker solgt i USA er laget i USA. Til slutt kan produktene resirkuleres gjennom avfallshåndteringssystemet for hjem og kontor.

 • Chain of Custody-papir kommer fra en veldrevet skog der de gror nye trær etter høsting. Ulovlig hogst er forbudt og gammel skog blir beskyttet mot hogst. Chain of Custody (CoC) er et eksternt kontrollert system. Det er en "vugge-til-grav" revisjon av den kanalen som de skogsrelaterte produktene distribueres gjennom, fra sin opprinnelige form i skogen, gjennom alle produksjonstrinn, til det endelige sluttproduktet. Det brukes til å spore og verifisere opprinnelsen, og andelen av sertifisert trefiber anvendt i det endelige produkt.

 • Alle Post-it® Notatblokker og Flippoverblokker er sporbarhetssertifiserte av et tredjeparts-vurderingssystem.

 • Bærekraftig skogforvaltning er å forvalte skogsområder slik at de sosiale, økonomiske, økologiske og kulturelle behovene for nåværende og fremtidige generasjoner blir møtt. Dette betyr at trær som hugges ned blir erstattet med nyplanting eller naturlig tilvekst, dyrelivet og vannressursene blir beskyttet slik at skogen kan overleve og blomstre i framtidige generasjoner.

 • Forest Stewardship Council (FSC) er en internasjonal, ikke-statlig organisasjon som støtter miljøtilpasset, sosialt ansvarlig og økonomisk levedyktig forvaltning av verdens skoger. FSC utsteder sporbarhetssertifikater for bærekraftig skogbruk, i likhet med SFI. For mer informasjon, går du til:

  www.fsc.org

 • PEFC står for Program for the Endorsement of Forest Certification og er en uavhengig paraplyorganisasjon for gjensidig anerkjennelse av nasjonale og regionale skogsertifiseringssystemer. PEFC-systemer er basert på internasjonalt anerkjente kriterier og deres uavhengige godkjenningsstempel sertifiserer trevirke som har blitt kontrollert til å komme fra bærekraftig skogbruk. Den amerikanske medlemsorganisasjonen til PEFC er SFI. For mer informasjon om PEFC, går du til: www.pefc.org www.pefc.org

 • Ring Kundeservice for Kontorprodukter på telefon 06384 for ytterligere informasjon om Post-it® Notatblokker. Åpningstiden er fra 08.15 til 16.00.

Ofte stilte spørsmål om Digitale notatblokker

 • Programvaren Post-it® Digitale notatblokker er kompatibel med operativsystemene Windows XP, Windows Vista og Windows 7 (32 og 64-bits versjoner).

 • Du kan laste ned de siste oppdateringene fra vår oppdateringsside:

  http://www.3m.com/digitalnotes


  Vær oppmerksom på at hvis du bruker versjon 3.1 (eller tidligere) av Post-it® Software Notes eller versjon 4.1 (eller tidligere) av Post-it® Digitale notatblokker, er ikke denne oppgraderingen gratis. Denne nye versjonen vil gi deg en 30-dagers gratis prøveversjon. Etter 30-dagers prøveperiode, vil du bli bedt om å kjøpe produktet.

 • Ja, du kan installere prøveversjonen på så mange datamaskiner som du vil. Prøveversjonen vil fungere i tretti (30) dager. Etter prøveperioden på tretti (30) dager, vil hver datamaskin du har installert programvaren Post-it® Digitale notatblokker på, måtte kjøpe programvaren for å kunne fortsette å bruke den. Post-it® Digitale notatblokker kan kjøpes ved å følge denne linken: http://www.3m.com/digitalnotes.

 • Ja, klikk på knappen for skriveborddispenser og velg Verktøy. I pop-up-menyen, velger du Innstillinger … Deretter velger du fanen Diverse og ser etter seksjonen Notisblokkvisning. Hvis du kun velger varsling på verktøylinjen vil det skjule dispenseren på skrivebordet.

 • Klikk på knappen for skriveborddispenser og velg Verktøy. I pop-up-menyen, velger du Innstillinger... Under fanen Generelt fjerner du avmerkingen for boksen Vis 'Om Post-it Digitale notatblokker’-bildet ved oppstart.

 • Fjern snarvei til Post-it® Digitale notatblokker fra oppstartsmappen. Klikk på Start-knappen på verktøylinjen. Velg Programmer og så Oppstart. Høyreklikk på oppføringen Post-it® Digitale notatblokker. Fra pop-up-menyen, velger du Slett. Velg Ja i dialogboksen Bekreft sletting av snarvei. Husk at Post-it® Digitale notatblokker ikke kommer til å varsle deg om alarmer, og du vil ikke kunne motta abonnementsmeldinger dersom applikasjonen ikke kjører.

 • Notater og oppslagstavler er lagret i filen PDNDB. Det anbefales at hvis du lagrer viktig informasjon i notatene, bør du inkludere PDNDB i dine rutinemessige sikkerhetskopieringer av systemet. Windows XP: Du finner filen ved å gå til C:\Dokumenter og innstillinger\ \programdata\3M\PDNotes. Windows Vista: Du finner filen ved å gå til C:\Bruker\ \Programdata\Roaming\3M\PDNotes.

 • Ja. Klikk på knappen for skriveborddispenser og velg Verktøy. (Alternativt kan du høyreklikke på det gule notatikonet på verktøylinjen og velge Verktøy.) I pop-up-menyen, velger du Innstillinger … Deretter klikker du på fanen Standardinnstillinger for notater. I boksen merket Innstillinger for Post-it® Digitale notatblokker, kan du velge skrifttype, skriftstørrelse og notatfarge på nye notater. Standardinnstillinger for notater kan også endres ved hjelp av notatmaler. Opprett en notatmal med skriften og innstillingene du ønsker og angi deretter at denne malen skal være standarden du får fra dispenseren. Du kan finne mer informasjon om å opprette en notatmal i programhjelpen under «Maler».

 • Det er tre metoder for å rydde opp i notatene på skrivebordet: du kan 1) minimere notatene, 2) skjule notatene eller 3) flytte dem til en oppslagstavle.


  Minimer et notat ved å dobbeltklikke på Notat-knappen øverst i venstre hjørne av notatet. Du kan også velge alternativet Minimer fra Notat-verktøylinjen. Klikk på notat-knappen øverst i venstre hjørne av notatet for å vise Notat-verktøylinjen.


  Velg deretter fanen Notat og velg Minimer notat-knappen. Notatet kan gjenopprettes ved å dobbeltklikke på det minimerte notatet. Eventuelt kan det minimerte notatet gjenopprettes ved å høyreklikke på det minimerte notatet og velge Gjenopprett i pop-up menyen.


  Skjul alle notatene samtidig ved å velge alternativet Skjul alle skrivebordnotater fra Verktøy-knappen på skriveborddispensermenyen. Notatene kan gjenopprettes enten ved å klikke på skriveborddispenserikonet (som ved et nytt notat) eller ved å velge Gjenopprett skrivebordnotater fra Verktøy-knappen i skriveborddispensermenyen.


  Alternativt kan du ha notatene dine på oppslagstavler og se på dem når du vil.

 • Kontroller at du har haket av Spill av lyder i Innstillinger under fanen Diverse. Du finner Innstillinger ved å velge Verktøy-knappen i skriveborddispensermenyen. Dersom denne avmerkingsboksen ikke er merket av, er datamaskinen din for øyeblikket ikke innstilt på å spille av lyder. Du må kanskje installere et lydkort eller aktivere lyder i systemet ditt. Kontroller at du har en .wav-fil tildelt handlinger i Lydkontrollpanelet til Windows. Du kan åpne dette kontrollpanelet gjennom operativsystemet, eller ved å klikke på knappen Velg lyder under fanen Diverse i dialogboksen Innstillinger.

 • Dobbeltklikk et par ganger på flytteområdet som er øverst på notatet. (Den første gangen vil størrelsen på notatet bli tilpasset teksten, den andre gangen blir notatet flyttet omtrent én linje høyere opp.)

 • Windows XP: Først avslutter du programmet. Deretter går du til Windows Kontrollpanel og klikker på Legg til og fjern programmer. Velg Post-it® Digitale notatblokker og klikk på knappen Legg til/fjern. Windows Vista og Windows 7: Først avslutter du programmet. Deretter går du til Windows Kontrollpanel og klikker på Programmer og funksjoner. Velg Post-it® Digitale notatblokker og klikk på knappen Avinstaller.

 • Etter å ha undersøkt dagens PC-marked og lyttet til hva PC-brukerne ønsket fra Post-it® Brands programvarer, valgte vi å innføre produktet for Windows®-operativsystemet denne gangen. Vi ser betydningen av de andre plattformene og ser på muligheten for å utvikle produkter for alle Post-it® Notatblokk-fans der ute.

 • Det er flere måter å legge til et bilde i et notat: Dra et bilde over fra et annet program og slipp det på et notat. Velg et notat, og deretter lim inn et bilde du har kopiert fra utklippstavlen. Klikk på knappen Legg til/Erstatt bilde på Notat-verktøylinjen under Notategenskaper. Merk: Bare ett bilde kan plasseres i et notat, og det vil alltid være på toppen av notatet. Du kan finne mer informasjon om hvordan du arbeider med bilder i notater i programhjelpen under Bilder i Notater.

 • Ja. Klikk på knappen øverst i venstre hjørne av notatet for å vise Notat-verktøylinjen. Deretter velger du fanen Notat. Til slutt velger du knappen Endre størrelse på bilde. Dette vil sette bildet i modus for endring av størrelse. Dra i håndtakene plassert rundt kanten av bildet for å endre størrelsen. For å avbryte modus for endring av størrelse, klikker du på knappen Endre størrelse på bilde på Notat-verktøylinjen. Alternativt går du inn i modus for endring av størrelse ved å høyreklikke på bildet. I pop-up-menyen velger du Endre størrelse. For å avbryte modus for endring av størrelse, høyreklikker du på bildet og velger Endre størrelse igjen.

 • Ja. Klikk på knappen øverst i venstre hjørne av notatet for å vise Notat-verktøylinjen. Deretter velger du fanen Notat. Til slutt velger du knappen Beskjær bilde. Dette vil sette bildet i beskjæringsmodus. Dra i håndtakene plassert rundt kanten av bildet for å endre størrelsen. For å avbryte beskjæringsmodus, klikker du på knappen Beskjær bilde på Notat-verktøylinjen.

  Alternativt går du til beskjæringsmodus ved å høyreklikke på bildet. I pop-up-menyen velger du Beskjær. For å avbryte beskjæringsmodusen, høyreklikker du på bildet og velger Beskjær igjen.

 • Ja. Klikk på knappen øverst i venstre hjørne av notatet for å vise Notat-verktøylinjen. Deretter velger du fanen Notat og trykker på knappen Roter bilde. Fra pop-up-menyen velger du i hvilken retning bildet skal roteres.

  Alternativt kan du høyreklikke på bildet. Fra pop-up-menyen velger du Roter og så retningen bildet skal roteres i

Spørsmål om oppslagstavler

Spørsmål om notatblokkabonnement

 • Gå til fanen Abonnement i dialogboksen Innstillinger. Velg nettstedet som du er nysgjerrig på og klikk på knappen Abonnementsinformasjon. Knappen Se etter notater nå vil forsøke å skaffe deg et notat. Hvis serveren ikke er tilgjengelig, vil du få en feilmelding.

 • Klikk på skriveborddispenserknappen og velg Verktøy. I pop-up-menyen velger du Innstillinger … velg deretter fanen Abonnement. Marker nettstedet du ønsker å stoppe og abonnere på og klikk på knappen Fjern abonnement.

 • Hvis du bruker en proxy-server for Internett-tilgang, må du skrive inn adressen og porten til serveren i fanen Abonnement i dialogboksen Innstillinger. (Hvis standardnettleseren din er Internet Explorer, velger du Alltid bruk proxy-innstillinger fra Internet Explorer. I de fleste tilfeller vil dette gi deg de riktige innstillingene.) Kontroller at du er riktig konfigurert ved å klikke på knappen Test innstillinger. Ta kontakt med nettverksadministratoren din for å få de riktige innstillingene.

Spørsmål om Bokmerkenotater


ØNSKER DU FLERE TIPS & IDEER?

Hold meg oppdatert på tilbud og mer fra Post-it® Brand!