Critical Path Method

Critical Path Method med Post-it® Brand

Et godt verktøy for å håndtere komplekse problemer


 • Critical Path Method hjelper deg å visualisere komplekse prosjekter og vise hvilke aktiviteter som er viktige for å fullføre prosjektet og hva som ikke er like viktig. Critical Path Method ble opprettet på 1950-tallet og hjelper planleggere med å forutse og følge opp de viktigste aktivitetene i et prosjekt. Dette hjelper deg, ikke bare med å sette realistiske tidsplaner, men også å identifisere hvilke steg som bør bli fremskyndet for å holde tidsfrister.

 • 1

  Identifiser alle aktivitetene i prosjektplanen. Sett opp tidligste startdato og estimert tid det vil ta å fullføre aktiviteten. Skriv ned disse viktige elementene på et stort lerret, for eksempel en Post-it® møteromsblokk.

  Identifiser alle aktivitetene i prosjektplanen

 • 2

  Sett så opp rekkefølgen av aktivitetene. Merk hvilke aktiviteter som ikke kan startes før visse andre foregående aktiviteter har blitt gjennomført.

 • 3

  Skriv disse aktivitetene ned på egne Post-it® Super Sticky lapper med bruk av sirkel- og pil-diagram.

  a. Sirklene viser arrangementer innenfor prosjektet.

  b. Piler mellom to sirkler viser aktiviteten som er nødvendig for å fullføre arrangementet. Under pilen skriver du en beskrivelse av oppgaven                             ogover pilen skriver du den estimerte tiden som trengs for å fullføre oppgaven.

                                  Skriv disse aktivitetene ned på egne Post-it® Super Sticky lapper med bruk av sirkel- og pil-diagrammer

 • 4

  Integrer hver av disse aktivitetene i tidslinjen din. I noen tilfeller kan tidslinjen være en rett linje eller den kan ha utstikkere i flere retninger – dette avhenger av prosjektet.

 • 5

  Nå kan du identifisere den viktige linjen («the critical path»). Bare se etter den linjen gjennom diagrammet som har lengst varighet – dette er aktivitetene som ikke kan bli forsinket uten å forsinke prosjektet.

  Nå kan du identifisere den viktige linjen («the critical path»).

 • 6

  For å få en mer nøyaktig plan oppdaterer du, etterhvert som prosjektet utvikler seg, den viktige linjen med hvor lang tid hvert punkt faktisk tok. Endringer i planen som følge av uforutsette omstendigheter eller andre faktorer kan også gjøre at prosjektet får en ny viktig linje.ØNSKER DU FLERE TIPS & IDEER?

Hold meg oppdatert på tilbud og mer fra Post-it® Brand!